Kožuh, Vasja, and Janja Plazar. 2021. “Pregled Vrednotenj Naravoslovnega Znanja V Prvem Vzgojno-izobraževalnem Obdobju Osnovne šole”. Journal of Elementary Education 14 (2), 257-80. https://doi.org/10.18690/rei.14.2.257-280.2021.