Karnjuš I., Prosen M., & Ličen S. (2020). Vpeljava simulacij kot sodobne metode učenja in poučevanja na dodiplomskem študiju zdravstvene nege: opisna raziskava. Journal of Elementary Education, 13(Spec. Iss.), 9-24. https://doi.org/10.18690/rei.13.Special.9-24.2020