Matejek Č., & Planinšec J. (2016). Razlike v gibalnih sposobnostih med študentkami glede na status telesne teže. Journal of Elementary Education, 9(1/2), 33-41. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/education/article/view/372