Pevec M. (2016). Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti. Journal of Elementary Education, 9(3), 121-140. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/education/article/view/354