Posnic K., & Košir K. (2016). Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole. Journal of Elementary Education, 9(3), 5-22. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/education/article/view/347