Javornik Krečič M., & Konečnik Kotnik E. (2011). Nekatere didaktičnometodične značilnosti pouka v šolah na dvojezičnih območjih ob slovenski meji. Journal of Elementary Education, 4(1/2), 23-34. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/education/article/view/311