Cugmas Z., & Smeh A. (2018). Otrokovo doživljanje bivanja v bolnišnici z vidika staršev in medicinskega osebja. Journal of Elementary Education, 11(1), 19-37. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/education/article/view/156