Kožuh V., & Plazar J. (2021). Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Journal of Elementary Education, 14(2), 257-280. https://doi.org/10.18690/rei.14.2.257-280.2021