(1)
Rajšp M. Znanje in Odnos Do Vode Na začetku Drugega Triletja Osnovne šole. REI 2011, 4, 161-174.