(1)
Baloh B. Aplikativni Vidik Otrokovega Pripovedovanja V predšolskem Obdobju. REI 2015, 8, 5-28.