(1)
Planinšec J.; Kavčič U.; Matejek Č. Pomen Vadbe Juda Za Razvoj Otrokovih Gibalnih Kompetenc. REI 2016, 9, 137-150.