(1)
Virag Špela; Dolenc P. Samopodoba in Ukvarjanje S športom Pri učencih šestega Razreda Osnovne šole. REI 2016, 9, 123-136.