(1)
Matejek Č.; Planinšec J. Razlike V Gibalnih Sposobnostih Med študentkami Glede Na Status Telesne teže. REI 2016, 9, 33-41.