(1)
Pevec M. Vodenje Samoevalvacije V Slovenskih Poklicnih in Strokovnih šolah Kot Strategija Na Poti H Kakovosti. REI 2016, 9, 121-140.