(1)
Posnic K.; Košir K. Medvrstniško Nasilje, Kot Ga Zaznavajo učitelji in učenci Osnovne šole. REI 2016, 9, 5-22.