(1)
Hojnik T.; Hus V. Analiza Kartografskega Opismenjevanja V Slovenskih in angleških Osnovnih šolah. REI 2012, 5, 79-94.