(1)
Javornik Krečič M.; Konečnik Kotnik E. Nekatere didaktičnometodične značilnosti Pouka V šolah Na dvojezičnih območjih Ob Slovenski Meji. REI 2011, 4, 23-34.