(1)
Čagran B.; Sadek L.; Ivanuš Grmek M. Eksperimentalno Preverjanje učinkov Projektnega Pouka Pri Predmetu Spoznavanje Okolja. REI 2011, 4, 5-22.