(1)
Kožuh V.; Plazar J. Pregled Vrednotenj Naravoslovnega Znanja V Prvem Vzgojno-izobraževalnem Obdobju Osnovne šole. REI 2021, 14, 257-280.