[1]
Karnjuš I., Prosen M. and Ličen S. 2020. Vpeljava simulacij kot sodobne metode učenja in poučevanja na dodiplomskem študiju zdravstvene nege: opisna raziskava. Journal of Elementary Education. 13, Spec. Iss. (Sep. 2020), 9-24. DOI:https://doi.org/10.18690/rei.13.Special.9-24.2020.