[1]
Pevec M. 2016. Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti. Journal of Elementary Education. 9, 3 (Jun. 2016), 121-140.