[1]
Javornik Krečič M. and Konečnik Kotnik E. 2011. Nekatere didaktičnometodične značilnosti pouka v šolah na dvojezičnih območjih ob slovenski meji. Journal of Elementary Education. 4, 1/2 (Apr. 2011), 23-34.