Kovačič A., in Grabar D. „SPREMLJANJE INTERVENCIJ KLINIČNIH FARMACEVTOV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA“. Anali PAZU, Let. 13, št. 1, junij 2023., str. 1-14, doi:10.18690/analipazu.13.1.1-14.2023.