ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D., in KLEMENČIČ E. „Termoanaliza Pametnih Grelnih Tekstilij Za Avtomobilske sedeže“. Anali PAZU, Let. 12, št. 1, maj 2022., str. 67-78, doi:10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022.