[1]
ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D., in KLEMENČIČ E., „Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže“, analipazu, let. 12, št. 1, str. 67-78, maj 2022.