ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D. in KLEMENČIČ E. (2022) „Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže“, Anali PAZU, 12(1), str. 67-78. doi: 10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022.