KEVORKIJAN L. in ZADRAVEC M. (2022) „Numerične simulacije toka tekočine in delcev v granulatorju z lebdečim slojem“, Anali PAZU, 12(1), str. 17-30. doi: 10.18690/analipazu.12.1.17-30.2022.