ADAM NUŠA, MELANI POTRČ, MITJA SLAVINEC, DANIELA ZAVEC, in EVA KLEMENČIČ. 2022. „Termoanaliza Pametnih Grelnih Tekstilij Za Avtomobilske sedeže“. Anali PAZU 12 (1), 67-78. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022.