KEVORKIJAN, LUKA, in MATEJ ZADRAVEC. 2022. „Numerične Simulacije Toka tekočine in Delcev V Granulatorju Z lebdečim Slojem“. Anali PAZU 12 (1), 17-30. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.17-30.2022.