Ć ERNEK M.; KORDIĆ  A. Lepljenje lesa z lepilom iz odpadnega polistirena. Anali PAZU, v. 12, n. 1, p. 1-16, 4 maj 2022.