ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D., & KLEMENČIČ E. (2022). Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže. Anali PAZU, 12(1), 67-78. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022