GOMBOC T., ILJAŽ J., ZADRAVEC M., & HRIBERŠEK M. (2022). Sklopljen model prenosa toplote in snovi med delcem in tokom tekočine pri razpršilen sušenju na osnovi Metode robnih elementov. Anali PAZU, 12(1), 31-66. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.31-66.2022