Ć ERNEK M., & KORDIĆ  A. (2022). Lepljenje lesa z lepilom iz odpadnega polistirena. Anali PAZU, 12(1), 1-16. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.1-16.2022