[1]
ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D. in KLEMENČIČ E. 2022. Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže. Anali PAZU. 12, 1 (maj 2022), 67-78. DOI:https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022.