[1]
Ć ERNEK M. in KORDIĆ  A. 2022. Lepljenje lesa z lepilom iz odpadnega polistirena. Anali PAZU. 12, 1 (maj 2022), 1-16. DOI:https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.1-16.2022.