1.
Horvat Rauter B, Groleger Sršen K. Psihološke posledice spoprijemanja s kronično bolečino pri mladostnicah – pilotna študija. analipazuhd [Internet]. 28. februar 2022. [citirano 14. avgust 2022.];8(1):3-14. Dostopno na: https://journals.um.si/index.php/anali-pazu-hd/article/view/1660