[1]
Malačič J., „Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva“, analipazuhd, let. 2, št. 1, str. 5-14, mar. 2022.