Malačič J. Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva. Anali PAZU HD, v. 2, n. 1, p. 5-14, 15 mar. 2022.