Malačič J. (2022). Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva. Anali PAZU HD, 2(1), 5-14. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.2.1.5-14.2016