(1)
Horvat Rauter B.; Groleger Sršen K. Psihološke Posledice Spoprijemanja S kronično bolečino Pri Mladostnicah – Pilotna študija. analipazuhd 2022, 8, 3-14.