[1]
Malačič J. 2022. Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva. Anali PAZU HD. 2, 1 (mar. 2022), 5-14. DOI:https://doi.org/10.18690/analipazuhd.2.1.5-14.2016.