[1]
Horvat Rauter B. in Groleger Sršen K. 2022. Psihološke posledice spoprijemanja s kronično bolečino pri mladostnicah – pilotna študija. Anali PAZU HD. 8, 1 (feb. 2022), 3-14. DOI:https://doi.org/10.18690/analipazuhd.8.1.3-14.2022.