[1]
Pribožič L., “Ceremonial speech – graduation ceremony June 15, 2017 /Zahvalni govor – podelitev diplom 15. 6. 2017”, AMB, vol. 10, no. 2, pp. 7-9, Nov. 2021.