Pribožič L. (2021) “Ceremonial speech – graduation ceremony June 15, 2017 /Zahvalni govor – podelitev diplom 15. 6. 2017”, Acta Medico-Biotechnica, 10(2), pp. 7-9. doi: 10.18690/actabiomed.148.