Pribožič, Lucija. 2021. “Ceremonial Speech – Graduation Ceremony June 15, 2017 /Zahvalni Govor – Podelitev Diplom 15. 6. 2017”. Acta Medico-Biotechnica 10 (2), 7-9. https://doi.org/10.18690/actabiomed.148.