Pahor Dušica. 2021. “Faculty of Medicine, University of Maribor – the students’ Perspective / Medicinska Fakulteta Univerze V Mariboru – Mnenja študentov O študiju”. Acta Medico-Biotechnica 9 (2), 7-9. https://doi.org/10.18690/actabiomed.133.