Trontelj J. About some ethical perplexities of modern medicine / O nekaterih etičnih zadregah sodobne medicine. Acta Medico-Biotechnica, v. 5, n. 1, p. 7-14, 27 Nov. 2021.