Pribožič L. (2021). Ceremonial speech – graduation ceremony June 15, 2017 /Zahvalni govor – podelitev diplom 15. 6. 2017. Acta Medico-Biotechnica, 10(2), 7-9. https://doi.org/10.18690/actabiomed.148