Pahor D. (2021). Faculty of Medicine, University of Maribor – the students’ perspective / Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru – mnenja študentov o študiju. Acta Medico-Biotechnica, 9(2), 7-9. https://doi.org/10.18690/actabiomed.133