Trontelj J. (2021). About some ethical perplexities of modern medicine / O nekaterih etičnih zadregah sodobne medicine. Acta Medico-Biotechnica, 5(1), 7-14. https://doi.org/10.18690/actabiomed.61